Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Πυκνωτές


Μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση σε  βλάβες ψυγείων και κλιματιστικών είναι ο εντοπισμός προβληματικών πυκνωτών.

Ή  θα βρούμε τον πυκνωτή «ανοιχτό» ή «γεφυρωμένο». Εδω βέβαια η χρήση ενός καπασιτόμετρου βοηθά στην γρήγορη αποκάλυψη της κατάστασης του, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε για την βλάβη και να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση του.

Το θέμα αυτού του post είναι η αναφορά σε ένα τρικ με πυκνωτές που αφόρα   όμως σε βασικές αρχές τις ηλεκτροτεχνίας.

Όλοι έχουμε δει τα παραπάνω σχήματα, αλλά πόσοι τα κρατήσαμε και τα εφαρμόσαμε?

Αναφέρομαι στην σύνδεση πυκνωτών σε σειρά και παράλληλα.

Και πρακτικά  όχι τόσο σε σειρά αλλά η σύνδεση πυκνωτών παράλληλα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να σας λύση τα χέρια.

Για παράδειγμα όταν δεν έχετε μαζί σας τον πυκνωτή με τα κατάλληλα μf που πραγματικά θα χρειαζόσασταν….

Μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να γίνει συνδυασμός συνήθως δυο ή και περισσότερων μικρότερων πυκνωτών, οι οποίοι θα συνδεθούν παράλληλα έτσι ώστε να προστεθεί η χωρητικότητα τους να φτάσετε στα μf που θέλετε και να δώσετε λύση στο πρόβλημα.
Οι τύποι για τον υπολογισμό των συνδέσεων είναι   

                          για την παράλληλη σύνδεση , 

και                            
 


για την σύνδεση σε σειρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου